Việt An Sinh

Công ty TNHH Việt An Sinh

Sologan of Viet An Sinh company
VI EN
Hotline:

0903.539.799

Dự án Trụ sở Trung tâm quản lý chất lượng Nông lâm Thủy sản vùng 2


Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 2
 (National Agro-Forestry-Fisheries Quality Assurance Department Branch 2)
NAFIQAD – BRANCH 2
Địa chỉ: 31 Ngũ Hành Sơn, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0511 3836155         Fax: 0511 3836154
Email: branch2.nafi@mard.gov.vn         Website: www.nafiqad2.vn
Đang Online: 1 * Tổng truy cập: - THIẾT KẾ WEB VIETSTAR MEDIA